Ochrona danych
osobowych
 i bezpieczeństwo
 informacji

Oferta

Audyt ochrony danych osobowych i dostosowanie do RODO

Oferujemy kompleksową weryfikację wdrożenia w organizacji wymagań ochrony danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisach sektorowych właściwych dla obszaru, w którym funkcjonuje Państwa organizacja.

WIĘCEJ...

Doradztwo i przejęcie funkcji Inspektora Ochrony Danych

Oferujemy Państwu usługę̨ polegającą na wykonaniu audytu bezpieczeństwa informacji, który pozwoli odpowiedzieć́ na kluczowe pytanie – czy dane mojej organizacji są̨ bezpieczne? Przedmiotem usługi jest audyt infrastruktury teleinformatycznej, połączony z badaniem świadomości pracowników w zakresie ochrony danych oraz audytem procedur zarządzania informacją kluczową dla organizacji. Nasi specjaliści posiadają̨ doświadczenie i certyfikaty branżowe dające gwarancję przeprowadzenia niezależnej i rzetelnej oceny Państwa organizacji.

WIĘCEJ...

Audyt Bezpieczeństwa Informacji

Oferujemy Państwu usługę̨ polegającą na wykonaniu audytu bezpieczeństwa informacji, który pozwoli odpowiedzieć́ na kluczowe pytanie – czy dane mojej organizacji są̨ bezpieczne? Przedmiotem usługi jest audyt infrastruktury teleinformatycznej, połączony z badaniem świadomości pracowników w zakresie ochrony danych oraz audytem procedur zarządzania informacją kluczową dla organizacji. Nasi specjaliści posiadają̨ doświadczenie i certyfikaty branżowe dające gwarancję przeprowadzenia niezależnej i rzetelnej oceny Państwa organizacji.

WIĘCEJ...

Szkolenia

Oferujemy szereg merytorycznych szkoleń́ obejmujących swoim zakresem obszar ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Szkolenia realizujemy w siedzibie klienta lub wynajętej przez nas sali.
Nasi specjaliści przekazują̨ wiedzę w praktyczny sposób, w oparciu o prawdziwe dokumenty wykorzystywane podczas wdrożeń́ oraz omawiają poszczególne kroki wdrożenia w oparciu o sytuacje praktyczne, z którymi zmagają̨ się̨ administratorzy danych osobowych w codziennej pracy.

O nas

Data Audit to zespół specjalistów składający się z doświadczonych audytorów i praktyków z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Nasi specjaliści to osoby pełniące od wielu lat funkcję ABI, a obecnie Inspektora Ochrony Danych, osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji w przedsiębiorstwach i urzędach oraz audytorzy IT. Firma powstała na bazie doświadczeń zdobytych podczas pracy i współpracy z firmami oraz jednostkami sektora finansów publicznych.

Nasi specjaliści to osoby posiadające unikalna wiedzę i certyfikaty branżowe, które w połączeniu z wieloletnim doświadczeniem pozwalają oferować Państwu usługi na najwyższym poziomie.

Poza działalnością związaną z doradztwem oraz audytami zajmujemy się również organizacją dedykowanych szkoleń z obszaru bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Kontakt

Data Audit
Bartosz Starzomczyk

 504-013-118
 biuro@dataaudit.pl